Logo MOLOS.ICM

Rozwiązanie predykcyjnego utrzymania ruchu przeznaczone do wczesnego wykrywania awarii maszyn wirujących takich jak silniki, pompy i wentylatory. MOLOS.ICM ocenia stan techniczny maszyn i przewiduje czas pozostały do wystąpienia awarii.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

MOLOS.ICM

 

Realizacja koncepcji predykcyjnego utrzymania ruchu polega na łączeniu technologii IoT do monitorowania parametrów pracy i określania bieżącego stanu technicznego urządzeń w połączeniu z algorytmami uczenia maszynowego przewidującymi, jak ten stan techniczny będzie wyglądał w przyszłości. Na podstawie tej wiedzy, organizacja może z wyprzedzeniem podejmować decyzje dotyczące gromadzenia zapasów części zamiennych czy harmonogramów remontów unikając jednocześnie zakłóceń w ciągłości prowadzenia produkcji.

 

Rozwiązanie MOLOS.ICM jest dedykowane dla maszyn wirujących takich jak silniki, pompy i wentylatory, dla których wykorzystując analizę widmową drgań połączoną z monitoringiem temperatury, algorytmy określają zarówno bieżący stan jak i wyliczają współczynnik RUL (Remaining Useful Lifetime – pozostały, użyteczny czas życia). Współczynnik ten może być określany dla całego urządzenia lub poszczególnych ich komponentów (np. łożysk lub przekładni) w zależności od zastosowanego opomiarowania.

 

Rozwiązanie MOLOS.ICM występuje w wykonaniu przemysłowym jak i specjalnym wykonaniu ATEX przeznaczonym do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem pyłów i gazów.

Jak działa MOLOS.ICM?

 

Podłącz bezinwazyjnie magnetyczne czujniki drgań oraz temperatury do monitorowanej maszyny wykorzystując przemysłowe urządzenia IoT MOLOS.HUB i MOLOS.EXT/FFT wykonujące analizę widmową drgań i przesyłające bezpieczną, szyfrowaną transmisją wyniki obliczeń do chmury Microsoft Azure, gdzie algorytmy uczenia maszynowego oceniają stan techniczny maszyny i wyliczają wskaźniki RUL przewidujący pozostały czas do awarii.

 

Uzyskaj dostęp do pomiarów oraz wyników pracy algorytmów wykorzystując przeglądarkę internetową, aplikację mobilną oraz zarządzaj powiadamianiem na komórki o wykrytych awariach dzięki rozwiązaniu MOLOS.CLOUD

 

Rozszerz rozwiązanie o dodatkowe pomiary analogowe lub cyfrowe dzięki MOLOS.EXT/*, pomiary zużycia energii dzięki MOLOS.ENERGY lub wykorzystaj pozostałe funkcjonalności rozwiązania MOLOS.CLOUD takie jak akwizycja danych z istniejącej infrastruktury OT (PLC/HMI/DCS/SCADA) czy też integrację z narzędziami korporacyjnymi.

Ikona silnika

Podłączenie czujników magnetycznych

 • Pomiary drgań i temperatur
 • Analiza widmowa drgań FFT i Obliczanie estymat
 • Szyfrowana komunikacja z chmurą MS Azure
 • Integracja z lokalną infrastrukturą OT
Logo MOLOS.ICM

Konfiguracja chmury i algorytmów

 • Ocena stanu technicznego maszyny
 • Przewidywanie awarii (ML)
 • Obliczanie wskaźników (WSK, RUL)
 • Analiza strumienia danych i archiwizacja
Symbol komputera

Predykcyjne utrzymanie

 • Zdalny monitoring
 • Aplikacja Web oraz mobilna
 • Integracja z Dynamics 365 / Sharepoint / Field Services
 • Automatyczne powiadamianie o awariach

Korzyści

 

Przeprowadź transformację cyfrową w zakresie zarządzania predykcyjnego swoją infrastrukturą krytyczną wykorzystując IoT, nowoczesne opomiarowanie oraz algorytmy uczenia maszynowego.

Świadomość sytuacyjna w procesach produkcyjnych - trójkąt

Mniej przestojów produkcji

Zapobiegaj kosztom nieplanowanych postojów produkcji oraz optymalnie zarządzaj zapasami części zamiennych

Ikona nowych modeli biznesowych

Optymalizacja polityki remontowej

Prowadź optymalnie harmonogram remontów oraz przeglądów urządzeń na podstawie ich faktycznego stanu technicznego

Symbol efektywności energetycznej

Większa efektywność energetyczna

Utrzymuj maszyny w optymalnych parametrach pracy i oszczędzaj do 20% energii elektrycznej

Symbol pieniądza - obniżenie kosztów

Mniejsze koszty utrzymania

Oszczędzaj do 30% kosztów utrzymania dzięki zdalnemu monitoringowi oraz predykcyjnemu utrzymaniu ruchu

Funkcjonalności

MOLOS.ICM jest kompleksowym rozwiązaniem predykcyjnego utrzymania ruchu mogącym pracować całkowicie autonomicznie oraz być zintegrowanym zarówno z lokalną infrastrukturą OT jak i korporacyjnymi narzędziami IT.

Urządzenia IoT

Symbol łączności

MOLOS.HUB zapewnia komunikację z chmurą Microsoft Azure

Wykres analizy widmowej FFT

MOLOS.EXT/FFT realizuje pomiary wibracji, temperatur oraz lokalne obliczenia (estymaty, analiza widmowa FFT)

Wykres zmiennej analogowej

MOLOS.EXT/UI zapewnia dodatkowe wejścia analogowe (4-20mA i 0-10V)

Komputer z czujnikiem

MOLOS.EXT/IT zapewnia dodatkowe wejścia analogowe (4-20mA) i temperaturowe (PT100)

Wykres zmiennej cyfrowej

MOLOS.EXT/DI zapewnia dodatkowe wejścia cyfrowe

Analogowe sensory - symbol

Bezinwazyjne opomiarowanie dzięki czujnikom magnetycznym

Logo ATEX

Specjalne wykonanie ATEX dla stref zagrożonych

Zdjęcie urządzenia MOLOS.EXT
Wizualizacja w aplikacji MOLOS.CLOUD
Wizualizacja w aplikacji

Oprogramowanie

Szybki dostęp do danych

Algorytmy uczenia maszynowego obliczające współczynniki RUL (Remaining Useful Lifetime)

Wizualizacja online

Wizualizacja z dowolnego miejsca dzięki aplikacji Web

Aplikacja mobilna MOLOS.CLOUD dla Android i iOS

Aplikacja mobilna (iOS, Android) do powiadamiania o zdarzeniach

Integracja z SCADA/Historian

Integracja z systemami SCADA/Historian

ABB logo

Integracja z ABB Ability™

LogoMicrosoft Sharepoint

Integracja z Microsoft Sharepoint

Logo Microsoft

Integracja z Microsoft Field Services

Logo Microsoft Dynamics 365

Integracja z Microsoft Dynamics 365

Szyfrowanie TLS v1.2

TLS 1.2 na potrzeby szyfrowania komunikacji

Logo Microsoft Active Directory

Microsoft Active Directory do autoryzacji i uwierzytelniania

Klienci MOLOS.ICM

 

Rozwiązaniu MOLOS.ICM na potrzeby budowania platform IIoT oraz zdalnego monitorowania urządzeń zaufali międzynarodowi producenci maszyn oraz duże zakłady przemysłowe i energetyczne.

Skontaktuj się z nami

 

Producent

REDNT S.A.

Pod Młynem 1C
40-313 Katowice
Poland
rednt.eu

© Wszelkie prawa zastrzeżone

REDNT S.A. logo